Nabídka prezentace Oskola 2020

Kdo jsme

Jsme firma Oskola s.r.o. a už více jak 8 let se zabýváme vývojem, výrobou a prodejem výukových pomůcek pro děti. Jedná se především o zalaminované kartičky. Naše produkty jsou určené dětem předškolního a mladšího školního věku, dále také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Jsme zaměstnavatel na chráněném trhu práce a na celém výrobním procesu se podílejí lidé se sluchovým postižením. Poskytujeme náhradní plnění.
Provozujeme e-shop Obrázková škola, kde najdete stovky již hotových výukových pomůcek z různých vzdělávacích oblastí.
Dodáme výukové kartičky vytvořené na míru a přizpůsobené potřebám vašich žáků. Na podzim roku 2019 jsme spustili webovou aplikaci Oskola Print, abychom mohli potřebám pedagogů a rodičů, kteří potřebují pomůcky na míru, vyhovět.
Nabízíme vám prezentaci hotových pomůcek i naší nové aplikace.

Možnosti prezentace firmy Oskola ve vašem zařízení

A. Prezentace hotových pomůcek Obrázková škola

 • Dovezeme osvědčené pomůcky z oblasti Český jazyk, Matematika, Předškolák, desky a úkoly GeoBoards, Strukturované učení.
 • Všechny pomůcky si můžete prohlédnout, vyzkoušet a vysvětlíme, jak se s nimi pracuje.
 • Pro prezentaci potřebujeme několik stolů nebo lavic, učebnu nebo sborovnu.
 • Délka 30 – 300 minut podle vašich možností a počtu účastníků

B. Prezentace aplikace Oskola Print

 • Na dataprojektu nebo počítači vám představíme aplikaci Oskola Print, ve které můžete objednávat hotové pomůcky, upravit si pomůcky pro potřeby vašich žáků anebo i vytvořit vlastní.
 • Ukážeme vám, jak aplikace funguje, co jsou knihovny obrázků a seznamy.
 • Společně upravíme nebo vytvoříme vlastní pomůcku.
 • Pro prezentaci potřebujeme počítač, popř. dataprojektor nebo interaktivní tabuli.
 • Délka 30 – 60 minut

C. Zaškolení na práci s aplikací Oskola Print

 • osobně vás zaškolíme na pokročilejší práci s aplikací a vytvoříme s vámi propracovanou pomůcku pro vaše žáky
 • vysvětlíme vám všechny možnosti tvorby seznamů učiva, abyste mohli tvořit pomůcky s vlastním obsahem učiva
 • naučíte se pracovat s knihovnami a seznamy tak, aby vám usnadnily práci a ušetřily čas při přípravě pomůcek
 • Pro prezentaci potřebujeme počítač, popř. dataprojektor nebo interaktivní tabuli.
 • Délka 60 – 120 minut


Prezentaci A a B uskutečníme přímo ve vašem zařízení, můžeme vystavit pomůcky i po celý den, můžete pozvat postupně všechny pedagogy nebo i rodiče, kteří si vyzkouší aplikaci i prohlédnout hotové pomůcky.
Prezentace poskytujeme zdarma, aplikace Oskola Print je také zdarma. Platíte za hotové pomůcky, které si objednáte.


Kontakt pro prezentace:
Ing. Richard Potsch
+420 731 188 738
richard@oskola.cz