Pomůcky do českého jazyka – zúčastněte se výzkumu

Jmenuji se Martina a už je to deset let, co pro Oskolu vymýšlím pomůcky. Momentálně v rámci svého navazujícího magisterského studia na MU Brno píši diplomovou práci na téma Pomůcky k prevenci a reedukaci specifických poruch učení v českém jazyce a hledám respondenty do svého kvalitativního výzkumu.

Kdo byste měl(a) být?

  • třídní učitel nebo speciální pedagog pracující se žáky se SPU
  • musíte mít alespoň jednoho žáka, který v září nastoupí do 2. – 5. ročníku a má diagnostikovanou dyslexii nebo dysortografii (nebo obě tyto SPU)

Co od Vás očekávám?

  • Vyplníte vstupní online dotazník na začátku výzkumu (září – říjen 2021)
  • Popíšete potíže v českém jazyce u vybraného žáka.
  • Po dobu jednoho měsíce budete při práci se žákem používat výukovou pomůcku a budete zaznamenávat, jak se Vám s pomůckou pracuje.
  • Na závěr poskytnete zpětnou vazbu na danou pomůcku.

Co nabídnu na oplátku?

  • Obdržíte zdarma výukové pomůcky pro své žáky. 
  • Obdržíte až 3 výukové pomůcky pro žáka, se kterými budete pracovat v rámci výzkumu, a potom si je můžete ponechat.
  • Pomůžete mému výzkumu a také ke zlepšení kvality pomůcek, které Oskola vyrábí.

Zaujala jsem Vás? Chcete se výzkumu zúčastnit? Napište mi na e-mail martina@oskola.cz. Budu se těšit. 🙂