Zveme vás na veletrh – Ústí nad Labem

Naši práci bereme jako naše poslání a velmi rádi ji prezentujeme vám. Máme obrovskou radost, když máme možnost účastnit se vzdělávacího veletrhu a mít možnost vidět se s vámi. 

Dne 9. 11. 2022 proběhne veletrh „Jak na společné vzdělávání?“ 

O čem tento veletrh vlastně je? Zaměřuje se na odborné informace, novinky, trendy a příklady z praxe v oblasti společného vzdělávání. V prostorách veletrhu se budou konat celodenní prezentace vzdělávacích produktů, pomůcek a aplikací, které se zabývají touto tématikou.

V případě zájmu o účast Vás žádáme o registraci zde:  http://jdem.cz/fg4vu6, najdete zde i anotace k jednotlivým částem programu.

A co Vás čeká na samotném veletrhu? Například: 

  • Aktuální otázky ve školství, financování, příklady dobré praxe, výhody mezirezortní spolupráce pro oblast společného vzdělávání 
  • Financování podpůrných opatření, plánované změny v oblasti společného vzdělávání 
  • Aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě 
  • Zábaviště pro sviště, interaktivní učební pomůcka pro děti běžných i speciálních MŠ, ZŠ

      a mnoho dalších témat

Máme radost, že se této akce budeme také účastnit! Budete mít možnost se s námi potkat osobně, prohlédnout si naše produkty a případně zakoupit naše vzdělávací kartičky. 

Budeme rádi, když přijdete a těšíme se na vás!

Teď už jen pár důležitých informací o místu a času konání akce:

Kdy se bude akce konat? 9. 11. 2022

Kde se bude akce konat? Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Kampus, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

Jak dlouho veletrh potrvá? 9:25 – 18:00